info@vetrohodstvo.com | 0897 03 23 27
Клиент: H-Vision
Плаване: Обучения

Ейч Вижън е консултантска компания за организационно консултиране и стратегически HR мениджмънт.

Под бранда Ейч Вижън са обединени различни направления и комплексни решения, свързани с управление на човешкия капитал.

Философията на Ейч Вижън за висока устойчивост на резултатите е свързана с комплексен, интегриран и дългосрочен подход, при който всеки проект носи добавена стойност към бизнеса на клиента.

Ейч Вижън изпълнява редица проекти през 2012-та и 2013-та година с помощта на Вятър и Вода.