info@vetrohodstvo.com | 0897 03 23 27

2019 Проект „Спорт за децата в свободното време“

реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта 

Основните цели на проекта са
·       създаване на условия и възможности за достъп до практикуване на водни и ветроходни спортове на деца от училищата в гр. Царево и гр. Ахтопол в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.
·       Приобщаване на децата и младежите от населените места в община Царево към идеята за участие в редовни спортни занимания на открито и във водни площи с цел ограничаване на негативните тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата.
Период на провеждане – Април  – Октомври 2019
Място на провеждане – Ветроходна база Синеморец

2019 Проект Вятър и Вода – 2018-2-BG01-KA125-048137

реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Основна цел на настоящия проект е повишаване на  самосъзнанието и отговорно поведение към околната среда, посредством реализирането на краткосрочна доброволческа служба в района на природен парк Странджа. С дейностите, заложени в проекта си поставяме задачата чрез интеграция на доброволците и ангажирането им с дейности свързани с промотиране на отговорно поведение към околната среда, да привлечем вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда. Също така, да повишим информираността на посещаващите района относно местността – като защитена територия и да популяризираме отговорния туризъм като единствено възможно поведение.
Проектът се реализира в рамките на сътрудничество между неправителствени организации от България и Полша, които имат сходни цели и дейности.
Очакваните резултати при реализирането на проекта са в посока
– повишаване на личното самосъзнание относно опазването на околната среда и формиране на отговорно поведение
-повишена междукултурна осведоменост на участващите младежи
– развиване капацитета на двете партньорски организации в международен аспект. Проектът е отлична възможност да създадат устойчиво партньорство и да продължат да работят съвместно, да изградят основа за бъдещи проекти и да подобрят контактите си на европейско ниво.
– привличане вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда.
ЕДС е с продължителност 2 месеца и ще се проведе в два потока в периода август 2019 – юли  2020  г. в района на Синеморец
Партньори по проекта – „RA i DO“ Foundation, International Support Center for Youth and Adults, Полша и Lithuanian Association of Families with Deaf and Hearing Impaired Children PAGAVA- Литва

2018 Проект Вятър и Вода – 2018-1-BG01-KA125-047639

 реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Основна цел на настоящия проект е повишаване на  самосъзнанието и отговорно поведение към околната среда, посредством реализирането на краткосрочна доброволческа служба в района на природен парк Странджа. С дейностите, заложени в проекта си поставяме задачата чрез интеграция на доброволците и ангажирането им с дейности свързани с промотиране на отговорно поведение към околната среда, да привлечем вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда. Също така, да повишим информираността на посещаващите района относно местността – като защитена територия и да популяризираме отговорния туризъм като единствено възможно поведение.
Проектът се реализира в рамките на сътрудничество между неправителствени организации от България и Полша, които имат сходни цели и дейности.
Очакваните резултати при реализирането на проекта са в посока
– повишаване на личното самосъзнание относно опазването на околната среда и формиране на отговорно поведение
-повишена междукултурна осведоменост на участващите младежи
– развиване капацитета на двете партньорски организации в международен аспект. Проектът е отлична възможност да създадат устойчиво партньорство и да продължат да работят съвместно, да изградят основа за бъдещи проекти и да подобрят контактите си на европейско ниво.
– привличане вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда.
ЕДС е с продължителност 2 месеца и ще се проведе в два потока в периода август 2018 – септември 2019  г. в района на Синеморец
Партньор по проекта – „RA i DO“ Foundation, International Support Center for Youth and Adults, Полша

2017 Проект Вятър и Вода – 2018-1-BG01-KA125-047639

 реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Основна цел на настоящия проект е повишаване на  самосъзнанието и отговорно поведение към околната среда, посредством реализирането на краткосрочна доброволческа служба в района на природен парк Странджа. С дейностите, заложени в проекта си поставяме задачата чрез интеграция на доброволците и ангажирането им с дейности свързани с промотиране на отговорно поведение към околната среда, да привлечем вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда. Също така, да повишим информираността на посещаващите района относно местността – като защитена територия и да популяризираме отговорния туризъм като единствено възможно поведение.
Проектът се реализира в рамките на сътрудничество между неправителствени организации от България и Полша, които имат сходни цели и дейности.
Очакваните резултати при реализирането на проекта са в посока
– повишаване на личното самосъзнание относно опазването на околната среда и формиране на отговорно поведение
-повишена междукултурна осведоменост на участващите младежи
– развиване капацитета на двете партньорски организации в международен аспект. Проектът е отлична възможност да създадат устойчиво партньорство и да продължат да работят съвместно, да изградят основа за бъдещи проекти и да подобрят контактите си на европейско ниво.
– привличане вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда.
ЕДС е с продължителност 2 месеца и ще се проведе в един поток в периода май – юли 2018 г. в района на Синеморец
Партньор по проекта – „RA i DO“ Foundation, International Support Center for Youth and Adults, Полша