info@vetrohodstvo.com | 0897 03 23 27
 • флотилия-яхта

Корпоративни цели, които можем да постигнем:

 

Забавление
 • Приятни и запомнящи се преживявания и положителни емоции, подпомагащи излизането от рутината и са повод за неформални разговори между колегите дълго след случването на плаването.
 • Повишаване ангажираността на служителите към компанията чрез създаване на усещане за награда и съвместни преживявания между колеги и ръководство.
Работа в екип
 • Демонстриране значимостта на всеки един при постигане на обща цел.
 • Възможност участниците да работят по съвместни задачи заедно с колеги, с които се виждат рядко.
 • Опознаване на колегите като личности извън работните отношения.
Екипен дух
 • Провокиране на екипен дух в състезателна среда, когато участниците са мотивирани да демонстрират най-добро представяне за да постигнат максимален резултат.
Лидерски умения
 • Поставяне на определени служители в роля на лидери лидери – трябва да вземат решения и да носят отговорност за себе си, екипажа и лодката.

 

Как постигаме целите?

 • За да се случи ветроходството, трябва да сме на открито сред природата – какъв по-хубав антидот на офисната атмосфера! Вярваме, че природата е генератор на положителни емоции и идеи и катализатор на поведения, необходими на служителите и в работата
 • Това не е симулация! Служителите участват в реална активност. Те са предизвикани да впрегнат две от природните стихии – вятъра и водата като двигател, за да накарат лодката да се движи и то така, както желаят те. Не е ли това също толкова невероятно, колкото трудни за изпълнение изглеждат понякога и задачите в ежедневната работа!
 • Ветроходството е идеален пример за екипна работа, защото лодката и нейният екипаж представляват модел на добре функциониращ екип. И тук има йерархия (и то строга). И тук има шкипер, който управлява, ръководи и напътства. И тук има различни роли със съответни задължения.
 • Ветроходната лодка се движи към целта си единствено, когато има обща визия за посоката, когато всеки в екипажа е на мястото си и върши добре работата си. Един от екипажа да не изпълнява задачите си правилно, това мигновено рефлектира – лодката намаля скорост и спира (в добрия случай) или е застрашена сигурността на екипажа и лодката (в лошия случай).
 • Чрез поставянето на участниците в състезателни условия (регата), наподобяваме условията на конкуренция от реалността. Междуекипното съревнование допринася за повишаване на екипния дух и мотивацията. Участниците са амбицирани да дадат най-доброто от себе си в името на общата цел.

Корпоративни събития – клиенти

Кои са фирмите и организациите, които избраха ветроходството като начин да се забавляват, да бъдат провокирани и да преживеят нещо различно, може да видите в Клиенти.