info@vetrohodstvo.com | 0897 03 23 27

През годините на нашето съществуване търсихме и изпробвахме разни формули за това какво трябва да представлява членството в клуб „Вятър и вода“. Всички се провалиха – повече заради хората, които ги движехме, но може би малко и заради идеите, „маркетинга“, опаковките, които влагахме. Може би „провал“ е твърде силна дума. Да кажем, че всички не просъществуваха, за да родят сегашната ситуация – без обещания, т.е. с неограничени възможности.

Ето я последната рецепта, ако искаш да си член на клуб „Вятър и вода“:

  1. Не обещаваме никакви привилегии (няма да ги обещаваш и ти);
  2. Няма да ти обясняваме какво е клубът, какво е членството, какво е бъдещето (ще ги изграждаме заедно);
  3. Изискваме сърце, труд, лоялност, себеотрицание (изисквай ги и ти);
  4. Какво си готов да дадеш за клуба – отговори първо пред себе си!
  5. Искаш ли още да си един (една) от нас? Защо? Наистина ли?

Тогава пиши на club@vetrohodstvo.com. Хоризонтът е за нас. И отвъд.