info@vetrohodstvo.com | 0897 03 23 27

Проект: „Вятър и Вода“
Финансиращ орган: Център за развитие на човешките ресурси
Дейност КА1 – Европейска доброволческа служба

 

Основна цел на настоящия проект е повишаване на  самосъзнанието и отговорно поведение към околната среда, посредством реализирането на краткосрочна доброволческа служба в района на природен парк Странджа. С дейностите, заложени в проекта си поставяме задачата чрез интеграция на доброволците и ангажирането им с дейности свързани с промотиране на отговорно поведение към околната среда, да привлечем вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда. Също така, да повишим информираността на посещаващите района относно местността – като защитена територия и да популяризираме отговорния туризъм като единствено възможно поведение.

Проектът се реализира в рамките на сътрудничество между неправителствени организации от България и Полша, които имат сходни цели и дейности.

Очакваните резултати при реализирането на проекта са в посока

– повишаване на личното самосъзнание относно опазването на околната среда и формиране на отговорно поведение

-повишена междукултурна осведоменост на участващите младежи

– развиване капацитета на двете партньорски организации в международен аспект. Проектът е отлична възможност да създадат устойчиво партньорство и да продължат да работят съвместно, да изградят основа за бъдещи проекти и да подобрят контактите си на европейско ниво.

– привличане вниманието на местното население, и най-вече на младите хора, към опазването на околната среда.

ЕДС е с продължителност 2 месеца и ще се проведе в един поток в периода май – юли 2018 г. в района на Синеморец

Партньор по проекта – „RA i DO“ Foundation, International Support Center for Youth and Adults, Полша